PERLİT NEDİR?

Ham ve Tasnif Edilmiş Perlit

Perlit kaya maden kaynakları olarak keşfedilir. Daha sonra, sırasıyla, taşlanmış ve kırıcılar ve çeşitli elekler kullanılarak değerlendirilir. Kademeli perlit ticari gibi 1-0 gibi farklı formlarda bulunur, 1.5-1, 2.5-1.5 mm vb Ayrıca, perlit kaya (ham perlit) genişletilmiş perlit üreten bu fabrika hammadde olarak kullanılır.

Genişleme Perlit Üretim Süreci

Ocaklarda üretilen ham cevher, fabrikalarda çeneli kırma veya merdaneli kırma makineleri kullanılarak kırılır. Daha sonra öğütme işlemleri gelir. Bu işlemler için değirmenler elekler ve kırmalı ayırıcılar kullanılır. Öğütülen perlit tane iriliğine göre tasnif edilir ve torbalanır. Belirli tane iriliğinde tasnif edilmiş perlit cevher kalitesine göre ön ısıtma işlemlerinden geçirilir. Bu işlem ile perlit bünyesindeki su miktarı % 2’ye kadar düşürülebilir. Bazı perlit cevherleri ön ısıtma gerektirmeyebilir. Daha sonra yapılan genleştirme işlemi için 870-1100 C’de çalışan dikey, eğik ve döner yatay fırınlar kullanılır.

Genişletilmiş Perlit

Tasnif edilmiş perlit ani olarak ısıtıldığında bünyesinden çıkan buharın etkisiyle genleşerek camsı tanelerden oluşan bir köpük agregasına dönüşür bu olaya genleşmiş perlit denir. Perlit tamamen doğal ve doğada sıkça bulunan bir maddedir. Genleştirilmiş perlitin birim hacim ağırlıkları oldukça farklı değerlerde olabilmektedir. Bu özellik gözenekli bir yapıya sahip olmanın sonucu olarak belirlenmektedir.Ses emicilik ve ses yalıtımcılık konusunda da perlit ve perlit ürünlerinin önemli özendiricilikleri varıdır. Yanmazlık özelliği yanında, yüksek ısılarda uzun süre bozulmadan dayanabilme üstünlüğüne sahiptir.